รายละเอียด
ผู้ขอใช้ เริ่ม สิ้นสุด รายละเอียด ห้องประชุม การประชุม
ชัยศักดิ์ 2020-05-18 14:00:00 2020-05-18 18:30:00 ชี้แจงปบบ เงื่อนไขการเสนอราคา ห้องประชุม ชช1543
ชัยศักดิ์ 2020-07-15 14:00:00 2020-07-15 18:30:00 ต่อรองราคา ครั้งที่ 2 ห้องประชุม ชช1543
ชัยศักดิ์ 2020-07-02 14:00:00 2020-07-02 18:29:00 นำเสนอแผนงาน-เทคนิคก่อสร้าง ห้องประชุม ชช1543
ชัยศักดิ์ 2020-06-04 14:00:00 2020-06-04 18:30:00 ชี้แจงแบบ เงื่อนไขเสนอราคา ห้องประชุม ชช1543
HR 2020-05-25 09:00:00 2020-05-25 16:30:00 PM Meeting กลุ่ม 2 ห้องประชุม ชช1543